Privacy verklaring

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. RealConnections B.V. (hierna: RealConnections) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar websites realconnections.nl en support.realconnections.nl,alsmede iedereen die gebruik maakt van de diensten van RealConnections.

Opslag van persoonlijke informatie bij RealConnections

RealConnections levert advies- en implementatie diensten aan bedrijven, en diens medewerkers. Om deze diensten te kunnen leveren slaat

RealConnections persoonlijke en niet persoonlijke data op over de bedrijven en individuen die van deze diensten gebruik maken. Deze data zijn vooral contact gerelateerde data, zoals naam, e-mail en telefoonnummer.

RealConnections verzamelt persoonsgegevens, uitsluitend wanneer nodig en wanneer je:

 • Je aanmeldt via een van onze websites
 • Je werkt voor een bedrijf die dienstverlening afneemt van RealConnections
 • Je contact opneemt met RealConnections

Uiteraard ben je niet verplicht deze data achter te laten, maar zonder deze gegevens is dienstverlening van RealConnections zeer beperkt bruikbaar.

RealConnections verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden aan jullie software, door middel van gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Leveren van diensten t.b.v. administratie;
 • Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
 • Het leveren van proactieve ondersteuning, bijvoorbeeld voor het informeren van systemen die down zijn of change requests

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over bezoekers van onze websites op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • Verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.

Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze bezoekers persoonlijke gegevens opslaan van derden. Je bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die je toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorg er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van ons Privacy Statement, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door jou toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop RealConnections deze heeft beveiligd.

RealConnections bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van onze dienstverlening worden je persoonlijke gegevens binnen 6 maanden na het stopzetten bij ons verwijderd. Geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van je gegevens

RealConnections draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

RealConnections maakt gebruik van Zendesk Sell voor de opslag van verkoop en abonnement gerelateerde gegevens. Voor support wordt gebruikt gemaakt van Zendesk. RealConnections gebruikt de hoogst mogelijke beveiliging bij authenticatie, die mogelijk is voor alle systemen waar persoonlijke gegevens bewaart worden. Alle verbindingen met RealConnections gaan via een SSL verbinding.

Natuurlijk gaan we uitermate zorgvuldig om met inloggegevens. Eventueel door jou gedeelde wachtwoorden worden via encryptie opgeslagen in Okta. Okta zorgt er daarnaast voor dat wij kunnen aantonen wie er wanneer toegang heeft gehad tot jouw systeem. Medewerkers van RealConnections krijgen uitsluitend toegang als zij voldoen aan verificatie middels de volgende drie manieren

 • Zij moeten aangesloten zijn op ons VPN netwerk
 • Inloggen met hun eigen logingegevens
 • Gebruik maken van een tweede factor, zoals een code of hardware token

Verstrekken van je gegevens aan derden

RealConnections zal je persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. RealConnections zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. RealConnections kan (een deel van) je gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten.

De websites van RealConnections bevatten links naar websites van derden. RealConnections is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

RealConnections behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. RealConnections zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies

Op de websites van RealConnections wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die RealConnections plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • Verbeteren van onze dienstverlening

Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;

Google Analytics

RealConnections maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze content is. Via Google Universal Analytics verzamelt RealConnections bijvoorbeeld gegegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoongsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het

Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Je hebt het recht RealConnections te vragen welke persoonsgegevens zij van je verwerkt. RealConnections zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je RealConnections verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal RealConnections in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien RealConnections mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden je daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van RealConnections dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@realconnections.nl.

Utrecht, 16-09-2022

This site is registered on wpml.org as a development site.